Mehanizovano uklanjanje metlica obavlja se specijalnim mašinama visokog klirensa.

Sve je lako uz dobre mašine!

500 ha pšenice požnjeveno za 5 dana.

Dobar prinos i kvalitet.

Posle ječma posejali smo soju postrno. Očekujemo dobar prinos na 375 ha.