Silosi su puni, dobra godina je iza nas!

Pripremamo njive za setvu, sejemo ječam i pšenicu, kombajniramo
kukuruz i soju...

Berbu semenskog kukuruza privodimo kraju.

Počela je žetva soje i kukuruza.

Očekujemo dobar i kvalitetan prinos.

Nakon žetve ostaje slama, a baliranu slamu koristimo za grejanje.

Pravovremeno i precizno uklanjanje metlica je najvažnije za kvalitetan prinos.

Vremenski uslovi pogoduju suncokretu.

Nakon žetve pšenice i ječma završili smo predsetvenu pripremu i počeli setvu postrne soje.

Žetva pšenice završena!

Kiša koja je padala prethodnih dana nije nas sprečila da na vreme završimo žetvu.

U optimalnim rokovima završena setva soje i suncokreta.

Nakon N-min analize zemljišta urađena je prihrana pšenice i ječma
azotom.

Pravovremeno predsetveno đubrenje azotom obezbeđuje visok i
kvalitetan prinos.

U toku je predsetvena priprema zemljišta.

Uspešnu godinu završili smo kupovinom dva nova traktora marke "John Deere", opremljena najsavremenijom navigacionom tehnologijom.

Završena žetva kukuruza! Mi smo spremni za zimu.

Imamo razlog da budemo zadovoljni;  ječam je dobro nikao, a počinje i nicanje pšenice.