STANJE NA NJIVAMA (NOVEMBAR)

Ječam i pšenica odlično napreduju, završavamo žetvu, baliranje je završeno...