Aktuelnosti

Za svega nekoliko dana završili smo žetvu ječma, žetvu pšenice i
baliranje slame.

Ječam odlično napreduje!

Lepo vreme omogućilo nam je da setvu obavimo u idealnim rokovima.