Aktuelnosti

U optimalnim rokovima završena setva soje i suncokreta.

Nakon N-min analize zemljišta urađena je prihrana pšenice i ječma
azotom.

Pravovremeno predsetveno đubrenje azotom obezbeđuje visok i
kvalitetan prinos.