OKTOBAR U DOŽI ĐERĐ (OKTOBAR)

Pripremamo njive za setvu, sejemo ječam i pšenicu, kombajniramo
kukuruz i soju...