POČINJU PROLEĆNI RADOVI! (FEBRUAR)

Kvalitetna i pravovremena priprema zemljišta osnova je uspešne ratarske proizvodnje.