SPREMNI ZA ZIMU (SEPTEMBAR)

Silosi su puni, a treba na vreme misliti i na grejanje za zimu...