O nama

Kompanija DOO DOŽA ĐERĐ Bačka Topola je privatno preduzeće u 100% vlasništvu kompanije DOO BB Minaqua iz Novog Sada.

Nalazimo se na Salašu 291, opština Bačka Topola.Sa jedne strane prostiremo se do izlaza na Autoput E75. Sa druge strane kompleksa prolazi železnička pruga i postoji mogućnost izgradnje industrijskog koloseka za utovar. Farma se nalazi u blizini luka Apatin i Novi Sad.

Na farmi je zaposleno oko 160 radnika uz angažovanje dodatne radne snage u slučaju potrebe. Posedujemo sopstvenu veterinarsku stanicu koja je zadužena za sprovođenje lečenja i vakcinacije tovljenika. 

Posedujemo klimatizovane objekte za smeštaj 2.000 krmača i uzgoj 40.000 tovljenika godišnje, uz mogućnost proširenja i dogradnje kapaciteta za smeštaj 3.000 krmača i uzgoj 70.000 tovljenika godišnje. Takođe, u okviru kompleksa postoji mogućnost izgradnje klanice i hladnjače.

U vlasništvu kompanije se nalazi 1.500 ha obradivog i građevinskog zemljišta. Ratarska proizvodnja se obavlja korišćenjem najsavremenije mehanizacije, a koristi se isključivo za proizvodnju hrane za tovljenike.

Od 2018. godine organizovana je i visokoproduktivna proizvodnja semenskog kukuruza. Farma raspolaže sa silosima za skladištenje žitarica kapaciteta 18 ćelija po 1.500 tona žitarica i uljarica, sa sušarom na gas i dva prijemna koša sa usipnim rampama. Farma je organizovana na principima energetske efikasnosti.

Za grejanje i hlađenje koristi se energija dobijena iz kotlova na bio masu i toplotnih geotermalnih pumpi. Osoka iz objekata za smeštaj tovljenika se transportuje do velike lagune kapaciteta 28.000 m3 i koristi se za đubrenje zemljišta.

Postavljeni su sistemi za rasipanje osoke preko savremenih rendžera i pivota.