STARTNO ĐUBRENJE ( APRIL)

Za dobar prinos je veoma važno na vreme obezbediti pravilnu ishranu biljaka.