Nakon žetve odmah ide priprema za novu setvu! (septembar)

Najvažnija je dobra organizacija.