PONOSNI SMO NA REZULTAT NAŠEG RADA! (JUN)

Semenski kukuruz odlično napreduje.