NOVOSTI IZ DOŽE (OKTOBAR)

Beremo kukuruz, kombajniramo soju, oremo, tanjiramo, podrivamo...